Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin - Bony Upominkowe

I. Nabycie i realizacja Bonów Upominkowych

     Bony Upominkowe są do nabycia wyłącznie na stronie www.max-fish.pl oraz osobiście w oddziale firmy.
a)        Bony Upominkowe dostępne są w czterech nominałach (50zł, 150zł, 250zł oraz 500zł),
b)        wartość Bonu Upominkowego wyrażona jest w PLN i jest zgodna z nominałem na nim wskazanym.

    Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Bon Upominkowy:

a)  Może być zrealizowany wyłącznie na stronie sklepu www.max-fish.pl
b)  Bon Upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wystawcy,
c)  Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Upominkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.
d)  Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wystawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), zniszczenia Bonu Upominkowego lub nieuprawnionego korzystania z Bonu Upominkowego przez osoby trzecie.
e)  Bon Upominkowy nie może być zrealizowany po upływie terminu jego ważności .

II. Termin ważności Bonu Upominkowego

    Bon Upominkowy ważny przez określoną ilość czasu ( Data ważności na Bonie Towarowym)
    Okres ważności Bonu Upominkowego nie podlega przedłużeniu .

III. Płatności Bonem Upominkowym

    Bon Upominkowy upoważnia do zakupu towaru w sklepie internetowym WWW.MAX-FISH.PL
    Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, lub przelewem bankowym gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Upominkowego.
    Przy realizacji Bonu Upominkowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Upominkowego.
    Wystawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania Bonu Upominkowego w razie upływu daty jego ważności.
 
IV. Inne

    Bon Upominkowy MAX-FISH jest formą bonu towarowego i w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
    Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych oraz odbiór Bonu Upominkowego MAX-FISH oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
    W przypadku przekazania przez Nabywcę Bonu Upominkowego Użytkownikowi, Nabywca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o treści niniejszego regulaminu oraz o możliwości zapoznania się z nim na stronie internetowej www.max-fish.pl
    Ewentualne reklamacje związane z Bonami Upominkowymi MAX-FISH będą rozpatrywane przez Wystawcę w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę.
    Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
    Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wystawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.max-fish.pl.

pixel