Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Max Fish logo

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Max-Fish przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy POBIERZ  jednak nie jest to obowiązkowe.

WYMIANA

Wymiana w naszym sklepie jest jak najbardziej możliwa (jeżeli tylko posiadamy towar na wymianę). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania oraz być uszkodzony. Koszty transportu pokrywa kupujący. Gdybyśmy nie posiadali modelu na wymianę - gwarantujemy zwrot wartości produktu bez kosztów wysyłki, patrz warunki zwrotów. Pieniądze przelewamy na wskazane konto bankowe. W celu wymiany towaru proszę zastosować się do poniższych wskazówek:

Do paczki proszę włożyć wypełniony formularz wymiany POBIERZ oraz pieniądze na przesyłkę zwrotną. Proszę również do paczki włożyć dowód zakupu, jeśli wymiana dojdzie do skutku dowód zakupu zostanie odesłany wraz z wymienionym towarem. Towar odsyłamy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, ale nie informujemy o tym. Przypominamy iż wymianie podlegają tylko towary nie posiadające żadnych śladów użytkowania.

REKLAMACJA

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: Max-Fish, Ludowa 25, 71-700, Szczecin.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@max-fish.pl.

- lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Dodatkowy formularz  POBIERZ .Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b) umowy, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
e) umowy zawartej na aukcji publicznej.

Zwrot towaru nie dotyczy transakcji zawieranych z podmiotami gospodarczymi.


Reklamacja to normalna sprawa przy sprzedaży produktów, jeżeli państwo uznają że państwa towar posiada wadę proszę o kontakt z nami, a gwarantujemy, że na pewno znajdziemy satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie i unikniemy niemiłych sytuacji. Możemy Państwa zapewnić, że nigdy świadomie nie wysyłamy towaru wadliwego, ale przy dużej sprzedaży może nam umknąć jakaś wada, o której nie wiemy. Staramy się dołożyć wszelkich starań, aby rzetelnie przeprowadzić z Państwem transakcję.

pixel